НЕЗАБРАВИМАТА БЪЛГАРИЯ - от Младите Успели Българи

T   НЕЗАБРАВИМАТА БЪЛГАРИЯ - от Младите Успели Българи

„НЕзабравимата БЪЛГАРИЯ“ е родолюбив проект, който чрез художествено-документални филми, лекции, беседи и дискусии, популяризира българските национални герои. С активно участие в социалния и обществения живот ще реализираме своите идеи, като с това ще допринесем за културното и просветното бъдеще на Република България и благоденствието на българския народ. Екипът постига това чрез прожекции на художествено-документални филми в училища, читалища, отворени сцени и други. Провеждане на лекции, беседи и дискусии с ученици, студенти и възрастни граждани. Издаване на DVD дискове с патриотичните филми и разпространяването им в България и извън рамките на родината. Целият материал вижте на: http://uspelite.com/nezabravimata-bulgaria/