Днес се навършват 253 години от първия препис на Паисиевата "История Славянобългарская"

T   Днес се навършват 253 години от първия препис на Паисиевата

Днес се навършват 253 години от първия препис на Паисиевата "История Славянобългарская", направена от поп Стойко Владиславов в Котел, който става известен като Св. Софроний епископ Врачански! Поздрав за всички Вас е нашето стихотворение "Грешникът светец": ГРЕШНИКЪТ СВЕТЕЦ В тъмна доба вощеница трепка плахо пред олтар. Кой във мрака коленичи пред книжовен таен дар? Попът селски с перо паче дращи върху пергамент нещо важно – преписвач е на народен документ. На история болгарская от прастари времена за династията царская на поробена страна. Съчинена от монаха, вдън Атонската обител, тръгва тя към всяка стряха като първия будител. Който дръзва да пробуди от съня му всеки роб. За народа си се труди ден и нощ писачът поп. Обикаля и разнася апокриф надлъж и шир и духът му се възнася, става български пастир. Пръв за вяра прогласява родно слово от амвона и за Българско узнава даже руската корона. Грешник, себе си представи в житието наконец. Но го времето поправи с ореола на светец!