ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТО БОТЙОВО!

T   ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТО БОТЙОВО!

Уважаеми приятели, братя и сестри во българското родолюбие! 169 години подир появлението на първородния син на възрожденския даскал Ботьо Петков, ние продължаваме да търсим истинските му измерения в родословното дърво на българската свобода. И да си спомняме думите на академик Петър Динеков, че всеки българин знае кой е Ботев, но в същото време той си остава непознат за нас?! И това не е парадокс, а исторически факт. Защото ние получаваме Ботйова наготово, в удобен за честване вид на икона, паметник, клише или идеализирана фасада с етикета „Велик и Безсмъртен Поет и Революционер”. А не го откриваме сами като жив човек от плът и кръв, един от нас, чийто кипящ дух пораства заедно с идеята за свобода, за да стигне до веруюто, че всичко мило на този свят обича едва „после Отечеството”. Той няма време да бъде весел, безгрижен и щастлив, той дава себе на борбата и с всичките си хашлашки авантюри и приключения се превръща в Българския гений. Който пръв разбира как да се бори с робството, който събира в едно думи и дела, слова и куршуми. Войводата, който пише песни и...История! Да ни е честито Рождеството на тоя именно Христо Ботйов, не ничий или всеобщ герой, а лично достояние на мен, на теб, на всеки от нас, който има сладкия дълг и щастието „българин да се нарича”. Колкото и да е трудно, нека го последваме! Да живее България! Искрен Красимиров - режисьор, основател на „Незабравимата България“.