МАТЕРИАЛ ЗА НЕЗАБРАВИМАТА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВЕСТНИК ТЕЛЕГРАФ!

T   МАТЕРИАЛ ЗА НЕЗАБРАВИМАТА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВЕСТНИК ТЕЛЕГРАФ!

Инициативата на "Незабравимата България" за интерактивни уроци по история със Захари Стоянов и Христо Ботйов намери вече своето национално отразяване! Благодарим на в-к Телеграф!