ИСКРЕН КРАСИМИРОВ: ГУБИМ НАЦИОНАЛНА ПАМЕТ!!!

T   ИСКРЕН КРАСИМИРОВ: ГУБИМ НАЦИОНАЛНА ПАМЕТ!!!

ОТВОРЕНО ПИСМО от Искрен Красимиров – основател на проекта „НЕзабравимата България” ДО: г-н Президент на Република България, ДО: г-жа Председател на Народното събрание, ДО: г-н Министър-председател, ДО: г-да Народни представители, ДО: г-да министри, ДО: г-да зам. министри, ДО: представителите на медиите, ДО: началниците на Регионални инспекторати към МОН, ДО: Българските Граждани, Господа, Така наречената реформа в българското образование продължава да вдига на словесен бунт учители и родители, ученици и общественици у нас. Не минава ден, без да се хвърли някоя ведомствена бомба в полето на народното просвещение, подир която зейва нова пробойна в образователните програми. Кого ли не улучиха псевдореформаторите в нашето школо: като се започне от родната реч омайна, сладка, на Дядо Вазов, та се стигне до безпримерната саможертва на Балканджи Йово, който противно на съвременните евростандарти не дава доброволно нито хубава Яна, нито родната вяра и език. Вятърът на чиновническите промени отвя и стария харамия Чинтулов. Той вече няма да зове на бунт с вехтозаветните си призиви за „вятър ечи, балкан стене”, защото я няма и „Хубава си, моя горо”, за да укрие хайдути и четници в бой за свобода в името на БЪЛГАРИЯ. Така бавно и полека народът ни, който някога „порасте на няколко века”, сега ще губи животворни частици от своята национална памет и гордост. Които ще бъдат ловко заместени с хибриди и ГМО-та от рода на „История Робинзоно-българска”. Нашата дейност е чрез художествено-документални филми за националните ни герои, във формат от 40-45 минути, да образоваме и възпитаме по интерактивен и иновативен начин нашите деца, които са бъдещето на БЪЛГАРИЯ. Вече сме обиколили над 100 населени места у нас и в чужбина, били сме и в стотици училища в цялата страна. Навсякъде хората в системата на образованието ни казват, че децата имат нужда от подобни филми и интересен начин на преподаване. Нашата цел и надежда е да създадем видео-каталог с художествено-документални филми, посветени на нашите светини, и всяко българско училище да получи по 1 DVD с лентите. За да има по-добро бъдеще и надежда, че духовните и историческите ценности, заложени у нас още от времето на Паисий Хилендарски и Софроний Врачански, след това развити от Христо Ботев и Васил Левски, ще пребъдат във времето и в пространството. И ще бъдат вечни, както и нашата мила родина БЪЛГАРИЯ! Искрен Красимиров, Основател на „НЕзабравимата БЪЛГАРИЯ” Гр. София www.nezabravimatabg.com 27.01.2016г. Незабравимата България