140 ГОДИШНИНАТА ОТ ПОДВИГА НА БОТЕВАТА ЧЕТА НАСТЪПИ!

T   140 ГОДИШНИНАТА ОТ ПОДВИГА НА БОТЕВАТА ЧЕТА НАСТЪПИ!

2016 ГОДИНА - 140 ГОДИНИ ОТ ПОДВИГА НА ХРИСТО БОТЕВ И НЕГОВАТА ЧЕТА! ГЕРОИТЕ НЕ УМИРАТ!