Предпремиерата на филма „100 000 крачки с Ботев” се състоя в Исторически музей Ботевград

T   Предпремиерата на филма „100 000 крачки с Ботев” се състоя в Исторически музей Ботевград

Събитието, което събра ботевградчани тази вечер, бе представянето на предпремиерата на филма „100 000 крачки с Ботев”. Прожекцията бе в зала „Орханиец” в Исторически музей Ботевград . Интересът от страна на зрителите бе голям, а залата беше пълна. Целият материал е на: http://balkanec.bg/predpremierata-na-filma-100-000-krachki-s-botev-se-sastoya-v-istoricheski-muzey-botevgrad-27762.html