101 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО КИНО!

T   101 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО КИНО!

101 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО КИНО! Уникалният фотос е от първия български филм "Българанъ е галантъ".- 1915г.