ЗА НАС

Ние сме група родолюбци и ентусиасти, които с малко средства правят скромни, но вълнуващи филми за българските герои. Ядрото се състои от: Искрен Красимиров, основател на проекта – режисьор и продуцент, Филип Филипов – актьор, Красимир Стефанов – сценарист, Костадин Султов – актьор, Росица Кузманова – консултант, Георги Маринов - експерт..Досегашните ни реализирани филмови продукти са: „БОТЕВ: От Голготакъм Свобода“ (2013г.), „Живот на кръстопът“ (2014г.), „Авантюра с БОТЕВ“(2014г.), „Каменното съкровище от Мездра“ (2012г.), „Другото полувреме“(2013г.), „Хляб от Бога, богове от глина“ (2012г.), „Коледен триптих“(2014г.) и др.

ЗА ПРОЕКТА

„НЕзабравимата БЪЛГАРИЯ“ е родолюбив проект,който чрез художествено-документални филми, лекции, беседи и дискусии,популяризира българските национални герои. С активно участие в социалния и обществения живот ще реализираме своите идеи, като с това ще допринесем за културното и просветното бъдеще на Република България и благоденствието на българския народ. Това ще постигнем чрез:прожекции на художествено-документални филми в училища, читалища,отворени сцени и др.; лекции, беседи и дискусии с ученици, студенти и възрастни граждани; издаване на DVD дискове с патриотичните филми и разпространяването им в пределите на родината и извън нея. В днешно време държавата твърде малко се интересува от славното ни минало и великите ни национални герои. Затова ние сме се обрекли на каузата да сме „последните мохикани“, и „модерни апостоли“, както ни наричат хората, които да бранят достойно историята на България.